Okey Nasıl Oynanır?

Okey 106 adet özel okey seti taşı ve 4 adet ıstaka ile oynanılır. En az 2 en fazla 4 kişi ile oynanılan bu oyunda, bir adet altı yüzlü zar bulunması gereklidir. Oyuncular ilk olarak masadaki taşları karıştırırlar ve 5’erli olarak dizerler. 105 adet taş 5’li şekilde dizilir ve belirli bir düzen şeklinde, oyun taşlarının dağıtımını yapacak kişinin önüne konulur. Ortada kalan 106. taş ise, okey belirlendikten sonra onun eksiğini kapatacak taş olacaktır.

Dağıtım yapacak kişi iki el zar atışı yapar. Dağıtıma nereden başlanılacağını belli etmek amacı ile yapılan zar atışlarından birincisi, 5’erli perlerden hangisinden başlanacağını tayin eder. İkinci zar sonucu ise, 5’erli perlerden hangisinin o el ki okey taşı olduğunu belirler. Bu bağlamda zar atışları önemlidir. Okey taşı açık olarak 5’erli perin en üstüne konulur ve taş servisi başlatılır. Okey açıkmış olan taşın bir üst rakamadır. Örneğin açılan taş sarı 8 olsun, bu el boyuncu okey taşı sarı 9 olacaktır.

Okey taşı tayin edildikten sonra, dağıtımı yapan oyuncu sıra ile taş servisi işlemine başlar.

Okey taşının hemen sağındaki ilk 5’li sağ taraftaki oyuncuya verilir. 4 set dizi atlanır ve sıradaki 5’li ikinci oyuncuya servis edilir. Aynı sistematik oyunculara 10 taş servis edilene kadar devam edilir. Son set serviste ise, dağıtım oyuna başlayacak oyuncuya 5 taş, diğer oyunculara 4 taş şeklinde yapılır. Ve ortaya oyuncuların çekmesi için, en az 10 okey taşı kapalı olarak konulur.

Tarihi

Okey oyununun kökleri Çin kökenli dominoya dayanır. Acemler tarafından tahtaya dizilerek oynanmaya başlanan domino, zamanla okey benzeri oyunlara dönüşmüştür. 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna ulaşan oyun, ilk olarak el turaft (sıralı taşlar) ismiyle anılmıştır. Sonraları ol kıraat-ı (rakibin taşlarını okumak) denmiştir. Zamanla muhtemelen bu ismin baş harflerinden ve İngilizce OK (okunuşu: okey) sözcüğünün etkisiyle okeye dönüşmüştür.

Okey Nasıl Oynanır?

Okey oyunu standart olarak dört adet oyuncuyla oynanır. Okeyde oyuncunun taşları dizmesi için ıstaka ismi verilen tabla bulunur. Kırmızı, siyah, mavi ve yeşil renklerinde 1’den 13’e kadar numaralı ikişer setten oluşan toplam 106 tane taş bulunur. Taşların içinde iki adet sahte okey taşı da vardır.

Aşağıda okey oyununda kullanılan dört farklı renkteki taş setleri yer almaktadır. Her bir setten iki adet bulunmaktadır.

Kırmızı set
12345678910111213

Sarı set
12345678910111213

Siyah set
12345678910111213

Mavi set
12345678910111213

Sahte okeyler diğer taşlardan farklıdır ve üzerinde çeşitli simgeler yer almaktadır. Sahte okeylerin tasarımları üretildiği yere göre farklılık gösterebilir ve her yerde taşların tasarımının aynı olması beklenmemelidir.

ʘʘ ya da gibi…

Zar
zar
Altı yüzlü bir okey zarı.

Başlangıç

Taşlar karıştırılıp her bir oyuncuya 14’er taş verilir. İlk oynayacak oyuncuya 1 adet taş fazladan verilir ve 15 taşla başlatılır. Oyuna 15 taş dağıtılan kişi başlar. Oyuncular kendilerine dağıtılan taşları önlerindeki ıstakaya dizerler. Geriye kalan taşlar, rakam kısmı masaya gelecek şekilde üst üste dizili olarak ortaya konur. Ortada dizili taşların üzerinde yer alan taşın bir üst değeri okey taşıdır. Bu taş her eksik taşın yerine kullanılabilmektedir.

Oyun, ilk oyuncunun ıstakasındaki işine yaramadığını düşündüğü bir taşı sağındaki oyuncuya atmasıyla başlar. Oyuncular aynı renkli taşları sıraya dizmek ya da aynı sayılı taşların farklı renklerinden grup yapmaya çalışırlar. Aynı renkte birbirlerini takip eden en az üç taş ve farklı renklere sahip olan aynı sayıdaki en az üç taş per olarak kabul edilir. Üç taştan bir tanesi eksik olsa bile yerine okey taşı kullanılarak per bu şekilde tamamlanabilir. Oyun sırası gelen oyuncu bir önceki oyuncunun attığı taş işine yarıyorsa yerden alabilir, aksi halde ortadan bir taş çeker. Daha sonra ıstakasındaki gözden çıkardığı taşı yandaki oyuncuya atar. Bu şekilde elindeki perlerin toplamı 14 olana kadar oyun devam eder. Elindeki perlerin toplamı on dörde ilk ulaşan oyuncu elindeki fazla taşı ortaya atarak oyunu kazanmış olur.

Oyunda, normal bitme, çifte bitme ve okey atarak bitme şeklinde üç farklı bitiş seçeneği mevcuttur. Normal bitişte Bir dizilişin per olabilmesi için üç uygun taşın yan yana dizilmesi gereklidir. Diğer taşlardan farklı bir desene sahip olan, üzerinde herhangi bir numara yazılmamış iki sahte okey taşı mevcuttur. Bu taşlar oynanan elin başında “okey taşı” olarak belirlenmiş taşın yerini alabilirler. Gerçek okey taşı her boşluğu doldurabilirken; sahte okey taşı sadece okey taşının tekabül ettiği numaraların yerini doldurabilmektedir. Oyuncu aynı rakımdan iki çift olmak üzere toplamda yedi tane çift yaparak oyunu çifte bitirebilmektedir.

DİZİLİŞLER

Normal diziliş
Oyuncunun elindeki on dört taş, en az üç taştan oluşmak koşuluyla, doğru perlere (gruplara) ayrılmalıdır. Normal dizilişte iki farklı per mevcuttur.

Grupta yer alan tüm taşlar aynı değerde ancak farklı renklerde olmalıdır. Bu grupta üç ya da dört taş yer alır.
444 veya 7777

Gruptaki (perdeki) tüm taşlar aynı renkte ve birbirini sırayla takip eden sayılardan meydana gelmelidir. Bu grupta en az üç taştan oluşmalıdır.
456 veya 2345

Bazı durumlarda ise 13 numaralı taştan sonra 1 numaralı taş gelebilir, fakat bu taştan sonra 2, 3, 4 gibi üst sayı taşlar konamaz.
1112131

Çifte diziliş
Oyuncu elinde bulunan taşlardan, her biri aynı değerde ve renkte yedi adet çift taş dizmelidir.
55 44 1313 1111 66 1111

Elde edilen çiftler, eşler arasında en az birer boşluk olacak şekilde ıstakaya dizilir, elde kalan on beşinci taş masanın ortasındaki destenin üzerine bırakılarak oyun bitirilir.

Okey de gösterge kullanımı

Okey gösterge taşı, dağıtıma başlamadan önce belirlenen taşın bir diğer eşidir. Okey de göstergenin kullanılması için, ilk taş servisinde açılan taşlar arasında okey taşının bulunması gerekmektedir. Yerden çekilen yalancı okey geçersiz kabul edilir.

Sahte okey kullanımı

Yalancı okey her el değişen okey taşı yerine kullanılan taştır. Örnek vermek gerekirse o el okey taşı turuncu 6 olsun. İki çift yalancı okey bu el boyunca turuncu 6 olarak kullanılacaktır.

Okey kullanımı

Okey Nasıl Oynanır? Sayfasında okey kullanımı bölümündeyiz. Okey oyununa adını veren bu taşın kullanımı oldukça kolay ve zevklidir. Her el tayin edilen ve değişken olan okey taşı bulunan oyuncuya, büyük artılar sağlamaktadır. Eksik olan her yerde kullanılabilinen okey, bir nevi joker olarak da tanımlanılabilinir. Sıralı per veya aynı rakamlardan oluşan perlerinizde eksik olan her taş yerine okey taşını kullanabilirsiniz.

Okey de çifte gitmek

106 adet taştan oluşan okey setinde, her renk ve 1’den 13’e kadar sıralı olan dizinden iki adet seri bulunmaktadır. Okey de çifte gitmek şans ve oyun takibine dayalıdır. Ancak okey de çifte gidip itmeyi başaran oyuncuların kazanacağı puanda çift olacaktır. Bu yüzden okey de çifte gitmek oyunun sonucunu direk olarak etkileyen bir stratejidir. 14 taştan oluşan oyuncu ıstakasında, çifte giderek oyunu bitirmek için, 7 çift taş toplamak gereklidir. Okey taşı dilenilen taşın yanında çift olarak kullanılabilinir. Çifte giden oyuncuların taş takibini çok iyi bir şekilde yapmaları gerekmektedir. Yanlış şekilde taş takibi, çıkmış olan taşın çiftini beklenmesi anlamına geleceği gibi, çifte bitmeyi imkansızlaştıran durumlarında başlangıcıdır.

ahsapokeytakimi1

Okey de el bitirme

Okey Nasıl Oynanır öğrendik. Sırada el açma ve oyunu sonlandırma hamleleri bulunuyor. Okeyde elinizi bitirmeniz için elinizdeki tüm perlerin okey kurallarına uygun nizami bir şekilde dizilmesi ve son taşı yere atarak ıstakanızdaki perleri oyunculara göstermeniz gereklidir. Eğer çifte gitti iseniz, 7 adet çift yapmanız gerekmekte. Normal oyun modülünü tercih etti iseniz, elinizdeki tüm taşların sıralanması gerekmektedir. Okey atacaksanız, bitme taşı olarak okey taşı yere atılır. Bu hamle diğer oyunculardan 2 kat fazla ceza puanı anlamına gelmektedir.

İlk önce elindeki tüm taşları per yapan oyuncu, o elin galibi sayılır. Okey, oyun başlamadan önce belirlenen bir ceza puanı tabelası içerisinde gelişir. Biten oyuncu, diğer oyuncuların puanlarını azaltır. İlk önce puanını 0 yapan oyuncu oyunun yenileni olurken, masadakilerden birinin puanı 0 olduğu anda en yüksek puandaki oyuncu o elin galibi sayılır. El açma işleminden sonra, taşlar ters çevrilir ve karıştırılarak diğer oyuna hazırlık yapılır.

Okey de puanlama

Okeyde puanlama standart açma hamleleri ile belirlidir. Oyun ceza puanı oyunun başında oyuncuların ortak kararı ile belirlenir. Bu puandan ceza puanları sırayla düşülmeye başlanır. Okey de puanlama aşağıdaki şekilde düşülür.

  • Normal Bitme: Oyunculardan birinin elindeki bütün okey taşlarını sıralı perler halinde tamamlaması ve ıstakasını yere açması ile gerçekleşen oyun cezasıdır. Ceza puanı: 2 dir.
  • Çifte Bitme: Oyunculardan birinin elindeki tüm taşları çift halinde tamamlaması ve 7 çifte ulaşması ile gerçekleşen olaydır. Ceza puanı: 4 dür.
  • Normal Bitme, Okey Atma: Eğer bir oyuncu ıstakası üzerindeki taşları sıralı perler halinde tamamlamış ve yere atacağı boşta kalan son taşı okey ise, bu hamleye okey atmalı bitme denilir. Ceza puanı: 4 dür.
  • Çifte Bitme, Okey Atma: İşte okey oyununun cezası en yüksek olan, ancak bitme ihtimalide en az olan oyun bitimi. Eğer bir oyuncu ıstakasında 7 adet çift tamamlamış ve yere atacağı taş oyunun o el ki okey taşı ise, bu hamleye çifte gidip yere okey atmak denilir. Ceza puanı: 8 dir.
  • Gösterge Cezası: Okey Nasıl Oynanır sayfasının başında göstergenin ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını öğrenmiştik. Okey de gösterge gösteren oyuncu mükafatlandırılır ve şanslı sayılır. Gösterge diğer oyunculara ceza olarak yansıtılır. Ceza puanı: 1 dir.
Bu Yazıyı Paylaş:

Bir yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir