Gemi Nasıl Yapılır?

Gemi dünya okyanuslarını ve diğer yeterince derin su yollarını dolaşan, mal veya yolcu taşıyan veya savunma, araştırma ve balıkçılık gibi özel görevleri gerçekleştiren büyük bir deniz taşıtı’dır. Gemiler genellikle boyut, şekil, yük kapasitesi ve amaca göre teknelerden ayrılır. Yelken çağı’nda “gemi”, en az üç Kabasorta arma‘lı direkleri ve tam cıvadra yelken planıyla yelkenli gemi olarak tanımlanır.

Gemiler keşif, ticaret, savaş, göç, kolonizasyon, emperyalizm ve bilim’i destekledi. 15. yüzyıldan sonra, Avrupalı denizciler aracılığıyla Amerika’dan ve Amerika’ya gelen yeni mahsuller dünya nüfus artışına önemli ölçüde katkıda bulundu. Yük gemisi dünya ticaretinin en büyük kısmından sorumludur.

2016 itibarıyla, 49,000’den fazla ticari gemi vardı, bu ise toplamda neredeyse 1.8 milyar ölü ağırlık ton’du. Bunların %28’i petrol tankeri, %43’ü dökme yük gemisi ve %13’ü konteyner gemisi idi.

Adlandırma

Gemiler genellikle teknelerden daha büyüktür ama ikisi arasında evrensel olarak kabul edilmiş bir ayrım yoktur. Gemiler genellikle denizde teknelerden daha uzun süre kalabilirler. Hindistan içtihat’dan gelen bir geminin yasal tanımı, deniz yoluyla mal taşıyan bir gemidir. Yaygın bir kanı gemi tekneyi taşır, ancak tersi mümkün değildir. Bir geminin tam zamanlı bir mürettebatı olması muhtemeldir. ABD Donanması’nın temel kuralı, gemiler keskin dönüşün “dışına” doğru eğilir oysa tekneler kütle merkezi ile yüzme merkezi arasındaki göreceli konumu nedeniyle “içeri” eğilir. 19. yüzyıl Amerikan ve İngiliz deniz hukuku “gemileri” diğer taşıtlardan ayırdı; gemiler ve tekneler tek bir yasal kategoriye girerken, açık tekneler ve sallar gemi olarak kabul edilmez.

Yelken Çağı’nda tam teçhizatlı gemi en az üç kare direği ve tam cıvadra olan yelkenli gemiydi; diğer türleri de yelken planı ile tanımlanmıştır.

Bir dizi büyük gemiye genellikle tekne denir. Denizaltı’lar en iyi örnektir. Geleneksel olarak tekne olarak adlandırılan diğer büyük gemi türleri arasında büyük göl yük gemileri, nehir tekneleri ve feribotlar bulunur. Kendi teknelerini ve ağır yükleri taşıyacak kadar büyük olsalar da, bu gemiler iç sularda veya korumalı kıyı sularında çalışmak üzere tasarlanmıştır.

Çoğu denizcilik geleneğinde gemilerin bireysel adları vardır ve modern gemiler, genellikle ilk gemisinden sonra adlandırılan bir gemi sınıfına ait olabilir.

Birçok belgede gemi adı, gemi sınıfının bir kısaltması olan gemi ön eki ile tanıtılır, örneğin “MS” (motorlu gemi) veya “SV” (yelkenli gemi), gemi adını bir metindeki diğer bireysel isimlerden ayırt etmeyi kolaylaştırır.

“Ship” (türkçe:”Gemi”) (“ulus” ile birlikte) bazı kullanımlarda bir dişi dilbilgisel cinsiyet içeren ve bazen dişi doğal cinsiyet olmadan geminin “o” olarak anılmasına izin veren İngilizce bir kelimedir.

Tarihi

İlk olarak MÖ 4000 yıllarında Eski Mısırlıların uzun kamışlı tekneler yapması gemilerin bilinen en eski örneğini oluşturmuştur. MÖ 3000 yıllarından sonra Polinezyalılar, Pasifik Okyanusu’nda uzun mesafeler katedebilmelerini sağlayan Polinezya navigasyon sistemini oluşturdular. MÖ 15. yüzyıldan itibaren Fenikeliler kurdukları ticaret kolonileri aracılığıyla bütün Akdeniz’e yayılmışlardı. Koloniler arasında ulaşım ve ticaret, gemiler aracılığıyla sağlanıyordu. 700-1000 yılları arasında Vikingler uzun tekneler yapmışlardır. 1500’lü yıllardan itibaren kalyon adı verilen tekneler yapılmıştır. 19. yüzyılda yelkenlerin yerini buhar gemileri almaya başlamıştır. Bunlar hâlen kullanılmaktadır.

Bu Yazıyı Paylaş:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.