Rusya Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

veya resmî adıyla Federasyonu, kuzey Avrasya’da bir ülkedir. Yönetim şekli federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Kuzeybatıdan güneydoğuya , Norveç, Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya, Beyaz , Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile Japonya ve Bering Boğazı ile bir ABD eyaleti olan Alaska ile de komşudur. 17,075,400 km²’lik yüzölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir ve dünya yaşam alanının sekizde birini kapsar. aynı zamanda 2014 yılı itibarı ile 144 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık dokuzuncu ülkesidir. Kuzey Asya’nın tamamına ve Doğu Avrupa’nın büyük bir kısmına uzanan , dokuz zaman dilimine yayılır ve üzerinde çok çeşitli çevre ve yerşekilleri bulunur.

Rusya’nın tarihi 3. ve 8. yüzyıllar arasında Avrupa’da tanınan bir grup olarak ortaya çıkan Doğu Slavları ile başlamaktadır. 9. yüzyılda Varegler tarafından kurulan ve yönetilen Orta Çağ Kiev Rus Devleti ortaya çıktı. 988 yılında Bizans İmparatorluğu’ndan Ortodoks Hıristiyanlığı kabul edilerek, sonraki milenyum için Rus kültürü tanımlanan Bizans ve Slav kültürleri sentezi başladı. Daha sonra Kiev Knezliği bir dizi küçük devletler halinde parçalandı ve topraklarının çoğunluğu Moğollar tarafından istila edilip Altın Orda Devleti’nin kolları haline geldi. Altın Orda Devleti’nden bağımsızlığını ilan eden Rus prenslikleri yavaş yavaş yeniden birleşip Moskova Knezliği’ni kurmuş ve Kiev Knezliği’nin kültürel ve siyasi mirasının ardılı olmuştur. 18. yüzyıla gelindiğinde, büyük ölçüde fetih, ilhak ve keşif yoluyla Avrupa’da Polonya’dan Kuzey Amerika’da Alaska’ya kadar uzanan tarihin en büyük üçüncü imparatorluğu olan Rus İmparatorluğu haline geldi.

1917 Ekim Devrimi’nden sonra Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti, dünyanın ilk anayasal sosyalist devleti ve II. Dünya Savaşı’nda Müttefiklerin zaferinde belirleyici bir rol oynayan tanınmış bir süpergüç olan Sovyetler Birliği’nin en büyük ve önde gelen kurucusu oldu. Sovyetler döneminde dünyanın ilk yapay uydusu ve ilk insanlı uzay uçuşu dahil olmak üzere, 20. yüzyılın en önemli teknolojik başarıları gerçekleştirildi. Rusya Federasyonu, Sovyetler’in dağılmasının ardından 1991’de kurulmuştur ve SSCB’nin ardılı olarak tanınmaktadır.

Rusya ekonomisi, GSYİH’ya göre dünyanın en büyük dokuzuncu ve satın alma gücü paritesi göre altıncı ekonomisidir. Rusya dünyanın en büyük maden ve enerji kaynaklarından birine sahiptir ve dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz üreticisidir. Rusya, tanınmış beş nükleer silahlı devletten biridir ve dünyanın en büyük kitle imha silah stoklarına sahiptir. Rusya, büyük güçlerden biri olup Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi, G8, G20, Avrupa Konseyi, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği, Şanghay İşbirliği Örgütü, Avrasya Ekonomi Topluluğu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ve Dünya Ticaret Örgütü üyesi ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nun önde gelen üyesidir.

Rusya’da Etnik gruplar
%77,71 Rus
%3,72 Tatar
%1,35 Ukraynalı
%1,11 Başkurt
%1,01 Çuvaş
%1,00 Çeçen
%10,16 Diğer Etnik Gruplar
%3,94 Milliyetini Belirtmeyen

?

alabilmek için tercih edilebilecek birkaç yol bulunmaktadır. Hangi ülkeden olursanız olun bu birkaç yolun dışında için adım atmanız mümkün değildir.
Rus vatandaşlığı alabilmek için öncelikle 90 günlük geçerli bir vize ile Rusya’ya gelmeniz, akabinde sırasıyla Rusya Federsayonu kanunlarınca belirtilmiş olan geçici oturum izni ve sonrasında ikâmet tezkeresi almış olmanız gerekir.
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının pek çoğu ikamet tezkeresi ile vatandaşlık başvurusunda bulunmaktadır. Nitekim en hızlı 2 vatandaşlık yolundan biri ikamet tezkeresi başvurusudur.

Rus Vatandaşlığına Kimler Başvurabilir?

 • Beş yıllık ikâmet tezkeresi cüzdanına sahip
 • Eğitim hayatını Rusya’da resmi olarak faaliyet gösteren bir eğitim kurumunda gereken minimum başarı notu ile tamamlayarak mezun olmuş kişiler,
 • Rusya sınırları içerisinde kanuni olarak faaliyet gösteren bir şirkette resmi olarak çalışan kişiler,
 • Rusya’da yatırımı bulunan yabancı iş adamları,
 • Rusya’da birinci dereceden Rus vatandaşı yakını olan kişiler,
 • Rusya’da Rus vatandaşı bir kişi ile resmi olarak evli bulunan kişiler,
 • Rusya’da bulunma durumuna bağlı olarak Eski Sovyetler Birliğine bağlı ülkelerin vatandaşları,
 • Rusya Federasyonu vatandaşlığına başvuru yapabilir.

Rusya Vatandaşlığı İçin Geçici Oturma İzni Nasıl Alınır?
Rusya vatandaşlığı almak istediğinizde başvurunuzu oturma izni ile yapabilirsiniz. Bunun için öncelikle oturma iznini vatandaşlık şartlarına uygun şekilde almalısınız. Yapmanız gereken ilk şey beyannamede bulunmaktır.

Dilekçe ile oturma izninizi istediğinizi dile getirmelisiniz. 1 yıllık oturma izni için maaşınızı beyanname ile bildirmeli, 4 adet fotoğraf teslim etmeli, pasaportunuzla beraber yetkili kuruma gidip başvurunuzu gerçekleştirmelisiniz.

Geçici oturma izni alınması için çok fazla zorlanmanız söz konusu değildir. Kısa süre içerisinde onay alıp 1 yıllık sürenizi doldurmaya başlayabilirsiniz.

Evlilik Yoluyla Rusya Vatandaşlığı Alma
Evlilik ile vatandaşlık başvurularını kabul eden ülkelerden biri de Rusya’dır. Rusya vatandaşı olan bay ya da bayan ile evlilik yapılması halinde yasal olarak vatandaşlık talep etme hakkınız doğmaktadır.

Vatandaşlık elde edebilmek için en hızlı ve kestirme yol evlilik olarak bilinmektedir. Bu nedenle çok fazla evlilik yapıldığı ve vatandaşlık alındıktan sonra boşanmaların gerçekleştiği gözlemlenmektedir. Rusya vatandaşlığını alabilmek için evliliğinizin gerçek olması gerekmektedir.

Aile bakanlığı tarafından ailenin ve evliliğin kutsallığını koruyabilmek adına vatandaşlık başvurusu sürecinde evliliğiniz sık sık kontrol edilecektir. Gözlemlemeler, çevrenizdeki kişilere sormalar gizli şekilde sürdürülecektir.

Evliliğinizin sahte olması gibi bir durum söz konusu değilse endişe etmenizi gerektirecek herhangi bir sıkıntı da söz konusu olmayacaktır.

Rusya Vatandaşlığı Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • Başvuru formu,
 • Başvuru sahibi tarafından el ile yazılmış olan dilekçe,
 • 5 yıllık ikâmet tezkeresinin orjinali ve fotokopisi,
 • İkâmet edilen adrese yapılmış olan adres kaydı,
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair banka makbuzu,
 • Vatandaşı bulunulan ülke resmi makanları tarafından verilmiş pasaport ve noter onaylı tercümesi,
 • Vatandaşı bulunulan ülkenin vatandaşlığından çıkılmak istendiğine dair noter onaylı beyanname ve bu beyannemenin posta yolu ile ilgili ülke kosolosluğuna gönderildiğine dair posta pusulası,
 • Rusça bildiğinize dair sertifika,
 • Gelir belgesi ve noter onaylı örneği (Maaş bordrosu veya banka mevduatı)
 • Başvuru sahibi evli ve çalışmıyor ise eşinin noter onaylı gelir belgesi,
 • Rusya’da eğitim görmüş olan kişiler için mezun olunan üniversiteden alınmış diploma ve noter onaylı örneği,
 • Evli iseniz evlilik sertifikasının orjinali ve fotokopisi,
 • Anne, baba veya çocuğu olanlar için doğum belgesi ve noter onaylı örnekleri,
 • İşadamları için vergi dairesinden alınmış olan vergi dairesi kayıt belgesi ve sözleşme bu belgelerin noter tarafından onaylanmış örnekleri
 • 3,5×4 ebatlarında 4 adet biyometrik fotoğraf

Yukarıda belirtilmiş olan evraklar temin edildikten sonra, ikâmet tezkeresinde belirtilmiş olan adresin bağlı bulunduğu göçmen ofisine mesai saatleri arasında teslim edilmesi gerekir. Evraklarınızı teslim etmiş olmanız Rusya Federasyonu Vatandaşlığı almaya hak kazandığınız anlamına gelmez. Sonuçlar 6 ay sonra başvuru sahibine posta yolu ile bildirilir. Ayrıca Rusya Federeasyonu Göçmen Dairesi interner sayfasında yayınlanır. Rus vatandaşlığı, her yıl Rusya Federasyonunun belirlemiş olduğu kota sınırları çerçevesinde verilir. Rusya’da evli olarak bulunan kişiler bu kotanın dışında tutulmaktadır.