İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren bir işyerinde bir hizmet akdine dayalı ve sigortalı olarak çalışırken bu kanunun ilgili maddelerinde belirtilen nedenlerle işini kaybeden ve kuruma başvurarak çalışmaya hazır olduğunu bildiren sigortalı işsizlere yine aynı kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödemedir. Halk arasındaki diğer adı ise işsizlik maaşı

Nasıl Alınır?

Bu uygulamadan faydalanmak için işten çıkartılmış olmanız gerekiyor, yani kendi isteğiniz dışında işinizi kaybetmiş olmanız örneğin; iş yerinin iflas etmesi gibi kendi isteğiniz dışında gerçekleşen olaylara bağlı olması gerekiyor. İşsizlik maaşı alma şartları arasında çalıştığınız yerden ayrılmadan önce 120 gün prim ödeyerek çalışmış olmanız da gerekiyor ve son üç yıl içerisinde en az 600 gün işsizlik sigortatı primlerinizi ödemiş olmak da gerekli oluyor. Eğer bu durumları yaşayan kişilerden biriyseniz bulunduğunuz statüye göre on aya kadar maaş alabiliyorsunuz. için ise hizmet akdinizin fesh edilmesinden sonra otuz gün içerisinde İşkur’a gitmeniz gerekiyor, eğer gidemiyorsanız İşkur’un resmi web sitesi olan ‘www.iskur.gov.tr’ ye online olarak başvurabiliyorsunuz. İşi olmayan kişiler işte bu şartları yerine getirdiği takdir de kolayca uygulamadan faydalanabiliyor.

İşsizlik maaşı alabilmek için;
Son 3 yıl içinde farklı işyerlerinde de olsa en az 600 gün prim ödemek gerekiyor. Yine işten ayrılmadan önceki 120 günde de eksiksiz prim ödenme şartı aranıyor. Maaşın ödeneceği süre prime göre değişiyor. Son 3 yılda 600 gün primi olan çalışan 6 ay, 900 gün primi olan 8 ay ve 1080 gün primi olanlar 10 ay işsizlik maaşı alır.

İşsizlik Maaşı Ne Kadar?
2018 yılıyla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken, en yüksek miktar ise 1623 lira olarak belirlendi. İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının % 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor. Buna göre işsizlik maaşı en fazla 16 bin 232 TL olacak.

?
İşsizlik maaşı almaya hak edenlerin bu ödemeyi kaç ay alacaklarını belirleyen temel faktör;

Son 3 yıl içerisinde geriye dönük kaç gün sigorta primi ödedikleriyle birebir bağlantılıdır.

  • Kişi isteği ve kusuru dışında işten çıkarılmışsa;
  • İşten çıkarıldığı tarihten önceki 120 gün kesintisiz sigorta primi ödemişse ve
  • Son 3 yıl içerisinde en az 600 gün prim ödemişse bu ödemeyi almaya hak kazanabilir.

Ancak ne kadar süreyle?

İşsizlik sigortasının kaç ay boyunca alınacağı son 3 yıl ödenen gün primine göre belirlenir.

  • En az 600 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigorta primi ödeyenler; 6 ay;
  • En az 900 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigorta primi ödeyenler; 8 ay;
  • En az 1080 gün sigortalı çalışıp, işsizlik sigorta primi ödeyenler; 10 ay işsizlik maaşı alabilirler.

Emekli Olduktan Sonra İşsizlik Maaşı Alınır mı?
Emeklilik, 15 yıl 3600 gün şartı veya 25 yıl 4500 gün şartıyla işten ayrılanlar işsizlik maaşı alamaz. Posta’nın haberine göre, askere gitmek için işten ayrılanlar da askere gidene kadarki sürede işsizlik maaşı alabiliyor. İşsizlik maaşının kalan kısmı ise askerden döndükten sonra alınabiliyor. İşsizlik maaşı için 30 gün içinde İşkur’a başvurmak gerekiyor. Geç başvuru yapılması durumunda alınacak maaşın süresinden düşülüyor.

Askerlik İçin İşinden Ayrılan İşçi İşsizlik Maaşı Alabilir Mi?
Askerlik görevini ifa etmek üzere sigortalı olarak çalıştığı işyerinden istifa eden işçilerin tazminat ve askerden döndükten sonra da aynı işyerinde çalışma hakları bulunuyor. Ancak yasalarımızda askerlik için istifa edenlerin işsizlik maaşı alabileceğine dair açık bir düzenleme bulunmuyor. Yani yasalarımızda askerlik için işinden ayrılanlara yönelik özel bir işsizlik maaşı yoktur. Sadece İş-Kur tarafından yayımlanan 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Uygulanmasına İlişkin 3 Numaralı Tebliğ’in 4’üncü maddesinde muvazzaf askerli nedeniyle hizmet akdi sona erenler için İAB düzenleneceği ve bu durumda olan işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a başvurmaları halinde işsizlik ödeneğinden yararlanacakları düzenlenmiştir.

Az önce bahsettiğimiz yasal düzenlemeler dikkate alındığında askerlik görevi için işinden ayrılan kişilerin askere gideceği süre içinde işsizlik maaşı alma hakları bulunmuyor. Sosyal medyada ve gazetelerin internet sitelerinde işçinin askerlik için işyerinden istifası durumunda askerlik öncesinde sırf bu nedenle işsizlik maaşı alabileceği haberlerine yer verilmiş ise de bu haberler gerçeği yansıtmıyor.

Askerlik görevi için işyerinden ayrılanların işsizlik maaşı alabilmesi için işsizlik maaşı alma şartlarını taşımaları halinde, askerlik için değil de başka bir nedenle işyerinden ayrılma durumunda işsizlik maaşı almak için izlenmesi gereken prosedürü takip ederek işsizlik maaşı alabilirler. Bu durumda işsizlik maaşı ne kadar alınmışsa, bu süre işsizlik ödeneği hakkının süresinden düşülecektir.

Askerlik Sırasında İşsizlik Maaşı Alınabilir Mi?
Askerlik sırasında devlet her yükümlüye belirli bir maaş ödemesi yapmaktadır. Bu nedenle askerlik sırasında işsizlik maaşı alma hakkı bulunmuyor. Ayrıca yukarıda işsizlik maaşı alma şartlarını belirtirken, işsizlik maaşı alan kişinin bu maaşı aldığı sürede bir işe girmeye hazır durumda olması şarttır. Askerlik hizmetini ifa eden bir askerin görev süresi boyunca işe girme imkanı olmadığından işsizlik maaşı alma imkanı da bulunmamaktadır.

Askerlik Dönüşü İşsizlik Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar?
Askerlik dönüşü işsizlik maaşı almak için şu şartların yerine gelmiş olması gerekiyor.

  • İşsizlik maaşı almak için gerekli koşullar sağlanmalıdır. Yani işten ayrıldığı gün itibarıyla, işten ayrılma tarihinden önceki 3 yıl içinde toplam 600 gün prim ödenmeli ve bu primlerin de son
  • 120 gününün kesintisiz olarak ödenmiş olmalıdır.
  • İşten ayrıldığı tarih ile askere gidilen tarih arasında en fazla 90 gün olmalıdır. Bu süreyi geçirenler askerlik sonrası işsizlik maaşı hakkını kaybederler. Örneğin işten ayrıldı ve 95 gün sonra askere gitti. Bu kişinin işsizlik maaş hakkı düşer.
  • Terhis tarihinden itibaren yani askerlik görevini bitirip askerli terhis belgesini aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İş-Kur’a işsizlik maaşı için başvuru yapılmalıdır.