Düdük Nasıl Yapılır?


, kısa borusunun alt ucu kapalı, yan duvarında tek bir delik bulunan, flüt aile­sinden üflemeli çalgı. Tepesindeki ağız deli­ğinden üflenince, boru içindeki hava sütunu titreşerek ses çıkartır. Parmak deliği yok­tur, yalnızca tek bir ses verebilir. Birçok araştırmacıya göre, bilinen en eski flüt türüdür. İlk düdükler kuş kemiklerinden yapılmıştır. Günümüzde daha çok işaretleş­me amacıyla kullanılan düdükten, kabile örgütlenmesine dayalı bazı toplumlar mü­zikte de yararlanırlar.

Düdüğün içine konan top biçiminde küçük bir parçacık, üflendiğinde titreşen havayla girişim yaparak şakırtılı bir ses çıkmasını sağlar (örn. polis düdüğü). Sürgülü düdük türlerinde (örn. pistonlu ya da pompalı düdük, Swanee düdüğü) borunun alt ucun­da, sesin yüksekliğini değiştirmeye yarayan sürgülü bir tapa vardır. Borusu düdükten daha uzun ve ucu açık olan, ayrıca parmak delikleri bulunan flütlere dilli düdük adı verilir. Düdük Nedir Kısaca Bilgi Verdik.