Diş İmplantı Nasıl Yapılır?

Diş implantı kron, köprü, hareketli diş protezi, yüz protezi gibi diş protezlerini desteklemek veya ortodontik tedavilerde sabit destek olarak kullanmak için çene kemiği ya da kafatası kemiklerinin içine cerrahi uygulama ile yerleştirilen tıbbi bir üründür.

oyulmuş diş kemiği içerisinde titanyumdan yapılma vidaların diş kemiğine yerleştirilmesiyle yeni bir diş kökü elde etme amacıyla yapılan bir tedavidir. uygulaması yapılabilmesi için eksik diş olması gerekir. Yaklaşık 20 dk süren operasyona başlamadan önce diş kemiğinin implanta uyumluluğunu ölçmek amacıyla röntgenle bazı testlerden geçirilir.İmplantın vücuda ve kemiğe uyumu onaylandıktan sonra anesteziyle birlikte operasyona başlanır. Operasyonun sonunda yeni bir diş kökü elde edilir. ; çok maliyetli olmamakla birlikte muadil işlemlerden daha kolay, daha mantıklıdır ve orijinal diş görevi görür.

Diş implantı uygulamalarının sağlıklı ve estetik sonuçlar sunması için gereken şartlar şunlardır:

  • Alanında uzman diş hekimleri tarafından yapılmalıdır.
  • Çene kemiği ile uyumluluğu yüksek düzeyde olan, iyileşmenin hızla tamamlanmasına olanak sağlayan ve yüksek teknolojiyle üretilen implantlar kullanılmalıdır.
  • Uygulanan implant; diş ve diş eti hastalıkları ile kemik erimesine yol açmamalıdır.
  • Doğal dişe en yakın görüntü sağlayan malzemelerle kaplanarak maksimum düzeyde diş ve gülüş estetiği sağlanmalıdır.

Diş İmplantının Amacı Nedir?
İmplant, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır. Kişiye daha iyi bir çiğneme fonksiyonu sunar. Böylece daha sağlıklı ve dengeli beslenilir. Estetik tatmin edici boyuttadır.Yaşam kalitesinin artmasıyla beraber kişi özgüvenini tekrar kazanır. Takılıp çıkarılan protez kullanan kişilerin özgüvenini kaybettiği, sosyal hayatlarında olumsuzsuzluklar yaşadığı gerçektir. İmplant tedavisi ile hareketli protezlerde ki sıkıntılar sona bulur. Takılıp çıkarılabilen hareketli protezlere göre kendi dişiniz gibi algılanır. Kişi daha mutlu bir sosyal yaşama kavuşur. Köprü yaparken eksik dişin yanındaki sağlam dişlerin yontulup küçültülmesine gerek kalmaz.İmplant uygulaması sayesinde çekilen diş bölgesinde kemiğin erimesi engellenir, çene kemiği korunmuş olur. İmplant tedavisi ile kaybedilen doğal dişlerinizin fonksiyonunu ve estetik görünümünü en iyi şekilde yeniden sağlamak mümkündür.

Çene kemiğim zayıfsa implant uygulanabilir mi?
Çene kemiğini kalınlaştırmak için kullanılan değişik materyaller (sentetik kemik tozları vb) ve cerrahi metotlar vardır. Şayet İmplant yerleştirilecek bölgede çene kemiğinizin zayıf ise bu kısımlara sentetik kemik tozları yığılır. Bu yapay kemik zerrecikleri 3-6 ay içinde gerçek yapıda kemiğe dönüşür. Ayrıca ağzın başka bir bölgesinden alınacak kemik parçası implant yapılacak çene bölgesine yapıştırılarak kemik güçlendirilebilir.

İmplant operasyonunun başarı Oranı Nedir?
Amerika da 10 000 hasta üzerinde yapılan araştırmalar da diş implantları yaklaşık 10 yıllık periyotta %93 oranın da başarı göstermiştir. Ağız da sorunsuz olarak 30 yıl kalan implantlar klinik olarak tespit edilmiştir.

İmplant operasyonu sırasında ağrı duyar mıyım?
İmplant cerrahisi (İmplantın çene kemiğine yerleştirme uygulaması) esnasında hasta kesinlikle hiçbir ağrı hissetmez. Diş çekimi yaparken kullandığımız lokal anestezi implant operasyonu için yeterlidir. Doğru uygulanan implant operasyonundan sonra duyulacak ağrı ise basit bir ağrı kesiciyle geçer.

İmplantın üzerine protez hemen yapılır mı?
Bazı özel durumlarda implant yerleştirilip aynı seansta yani aynı gün içerisinde protez yapılabilmektedir. Bu konu halen tartışılmakta olup değişik ekoller vardır. Genel olarak kabul gören implantın 3-6 ay kemiğe bağlanma sürecini beklemektir. Hasta iyileşme süreci (3-6 ay) boyunca ağzın konumuna uygun olarak yapılmış geçici bir protez kullanır. Bu süreci geçici protez kullanarak geçirmeniz gerekmektedir.

İmplantın ömrü ne kadardır?
İmplantın ömrünü etkileyen değişik etmenler vardır. İmplantın ömrünü etkileyen ilk faktör hekimin bilgi ve tecrübesidir. Kullanılan implant tür ve marka seçimi de önem arz etmektedir. İmplantın ömrü hastanın genel sağlık durumu, implantların temizlik ve bakımı ile yakından ilgilidir. Sağlıklı bir dişin ağızda kalma süresiyle, implantın ömrü aynı diyebiliriz.

Büyük oranda hastanın kontrolünde olan implantın, ağız da kalma süresi de hastaya bağlıdır. Doktor implantın başarısı için elinden geleni yapmalı hasta da aynı eforu implantların bakım ve temizliğinde göstermelidir İmplantaların ağızda 30 yıl sorunsuz kaldığı vakalar vardır.

SGK de diş implantı tedavisi olabilirmiyim?
En çok sorulan soruların başında kuşkusuz bu gelmektedir.Devlet güvencem var implant tedavisi ücretimi karşılar mı? Sosyal Güvenlik Kurumu implant tedavisini kapsar mı? Birçok yanlış bilgi olması nedeniyle hastaların kafası karışmaktadır.Ne yazıkki devlet sağlık kuruluşlarında şu aşamada implant tedavisi masraflarını ve implant diş fiyatları nı karşılamamaktadır. Kaldı ki özel bir sağlık kuruluşuna başvurmanız durumunda bunun tamamını kendi cebinizden ödemek durumunda kalıyorsunuz.

Bazı özel sağlık sigortaları, kişinin özel sağlık kurumundaki implant tedavisi ücretinin bir kısmını veya tamamını karşılayabilmektedir.Bunu ancak bağlı olduğunuz özel sağlık sigortasına arayarak kesin bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Teknoloji

Modern diş implantlarının temelinde, titanyum gibi materyallerin kemik ile sıkı biçimde bütünleşmesini ifade eden osseointegrasyon adı verilen biyolojik bir süreç yer almaktadır. İlk olarak kemik içine bir implant yerleştirilmekte, daha sonra implant kemik ile bütünleşmekte bundan sonra da üzerine bir diş protez uygulanmaktadır. İmplanta veya diş protezine dayanak olmak üzere hazırlanan implant üst yapısının üzerine yerleştirilen bir diş protezi(kron, köprü ya da hareketli diş protezi) uygulanmadan önce önemli bir iyileşme süresine ihtiyaç duymaktadır.

Diş implantlarının başarı veya başarısızlığı, yerleştirildikleri insanın genel sağlığı, kemik bütünleşmesine etki eden ilaç kullanıyor olması ve ağızdaki dokuların sağlıklılığı ile doğrudan bağlantılıdır. Kemik ile bütünleşme başarısı açısından implant ve implant üstü protez üzerine gelecek stres de değerlendirilmelidir. İmplantların yerleştirilecekleri kemikteki yerlerinin ve sayılarının belirlenmesinde çiğneme sırasında oluşan biyomekanik kuvvetlerin etkili olmasından dolayı bu tespit protezin uzun dönem sağlıklı kalabilmesinin anahtarıdır. İmplantların yerleri ve açıları komşu dişlerin yerleri ve açıları, laboratuvar modellemeleri veya CAD/CAM modellemeleri ve cerrahi implant uygulama rehberleri ile uygulanan bilgisayarlı tomografi çalışmaları ile belirlenmektedir. Diş implantlarının uzun dönem başarısının ön şartları sağlıklı kemik ve dişetidir. Diş çekiminden sonra her ikisinde de atrofi meydana gelebileceği için ideal kemik ve dişetini elde etmek amacıyla bazen sinüs yükseltme veya dişeti grefti gibi protez öncesi uygulamalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Tarihçe

İmplant tanımına uyan ve eksik dişlerin telafisi amacı ile yapılan ilk uygulamalar arkeolojik bulgulara göre Maya uygarlığına aittir (MÖ 6. yüzyıl).

İlk patenti alınan diş implantı 1908’de ABD’de Greenfield’in dizayn ettiği irridio-platin implanttır.

1939’da Strock krom-kobalt diş implantını tanıtmıştır. Lubit ve Rappaport 1949’da vitalyumdan yapılan vida veya kafes şeklindeki implantlarını geliştirmişlerdir. Cherchève çift spiral yivli implant dizaynını ve frezleme sonrası yiv açma tekniğini (screw-tapping), implantın çift safhalı cerrahi teknik ile fonksiyona sokulması gibi uygulamaları geliştirmiştir. Geçen yüzyılın orta larına kadar Formiggini, Peron, Tramonte, Benoit, Jeanneret, Muratori, Linkow gibi dişhekimleri günümüzde kullanılan implantlara benzer uygulamalar yapmışlardır. Ancak bu yaklaşım ve çabaların hepsi ampirik uygulamalar olarak ve vaka raporlarının ötesine gidememiş çalışmalar olarak kalmışlardır.

1940’lı yıllarda subperiostal implantlar ortaya atılmıştır.

1960’lı yıllara gelindiğinde Linkow tarafından geliştirilen blade (levha, plaka) dizayn implantlar ortaya çıkmıştır.

Bilimsel dokümantasyon dönemi
Oral implantolojideki bilimsel gelişmelerin başlangıcını Branemark ve ark. ile Schroeder ve ark.’nın saf titanyum implantlar ile yaptıkları temel çalışmalar oluşturur. Branemark 1955 yılında tavşan tibialarında revaskülarizasyonu vital mikroskopi ile inceleyen bir deney sırasında tesadüfen kemik ile titanyum arasındaki sıkı adaptasyonu fark ederek konuyu daha detaylı araştırmış ve bu fenomene osseointegrasyon adını vermiştir.