Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

Vatani görevlerini yerine getirmek amacıyla askere giden erkeklerin, askerlikte geçirmiş oldukları sürenin ya tamamının ya da belli bir kısmının emeklilikte geçerli olmak üzere sigorta primini yatırmasına askerlik borçlanması denir. Er, erbaş ya da yedek subaylar askerlik borçlanmasını yapabilirler. Böylece emeklilik süresi daha erkene çekilmiş olur. Askerlik vazifesini yerine getirmeyenler askerlik borçlanmasından yararlanamazlar.

Kimler borçlanma talebinde bulunabilir?

Erkek çalışanların vatani görevlerini er ve erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Yedek subay okulunda geçen süre de askerlik borçlanmasına dahil edilebilir. Askerlik borçlanması en fazla askerlik süresi kadar yapılabilir. 1 yıl askerlik yapan bir vatandaş ister 1 yıl ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilir. Askerlik borçlanması asgari ücrete göre belirlenir ve her yıl asgari ücretteki değişikliğe göre borçlanma miktarı da artar. Kişinin askerde olduğu dönemde işvereni tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) prim ödenmemiş olması gerekir. Askerlikten muaf olan erkek sigortalılar, askerlik borçlanmasında faydalanamamaktadır. Askerlik borçlanması çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de yapılabilir. 2001 yılında çalışmaya başlayan bir kişi, eğer 2000 yılında askere gitmiş ise askerlik borçlanmasından yararlanabilir.

Doğum borçlanmasının koşulları nelerdir?

Askerlik borçlanması için erkek çalışanların vatani görevlerini er ya da erbaş olarak yapmaları gerekmektedir. Borçlanmaya yedek subay okulunda geçen süre de dahil edilebilir.

Askerlikten muaf olanlar bu haktan faydalanamamaktadır. 5510 sayılı kanun kapsamında SSK (4A), BAĞ-KUR (4B) ve Emekli Sandığı (4C) kapsamındaki sigortalı erkekler haktan yararlanabilirken borçlanma en fazla askerlik süresi kadardır.

Örneğin 1 yıl askerlik yapmış olan kişi en fazla 1 yıl borçlanabilir. Bununla birlikte isteğe göre 1 yılın altında istenilen süre kadar borçlanma yapılabilir.

Çalışmaya başlamadan önceki yıllar için de borçlanılabilirken bu durumda askerden önce SGK kaydı olmayanların sigorta giriş tarihleri borçlandıkları gün kadar geriye gitmektedir.

Askere gitmeden önce kişinin sigorta başlangıcı yoksa sigorta başlangıç tarihi borçlanmanın yapıldığı gün kadar geriye çekilmektedir. Örneğin 4A kapsamında çalışan bir kişinin sigorta başlangıç tarihi, askerlik başlangıcından 4 yıl sonra olsun ve kabaca askerlik hizmetinde 18 ay bulunsun.

Bu kişi askerlik borçlanmasından faydalanmak isterse emekliliği için 18 ay prim günü sayısı kazanabilir. Sigorta başlangıcı da 18 aylığına geriye çekilir. Böylece hem yaş hem de prim gününden faydalanılarak daha erken emeklilik şansı elde edilir.

Askerlik Borçlanması Başvurusu Nasıl Yapılır?

Askerlik borçlanması olarak bilinen bu hak, askerde geçirilen süre kadar boyunca sigorta primi yatırılmasına denilmektedir. Borçlanılabilecek sürelere ilişkin primlerin SGK’ya ödenmesi ile yapılmaktadır. Askerlik borçlanması yapmak isteyen sigortalı, SGK’ya giderek askerliğini yaptığını gösteren belgelerle birlikte başvuru yapar. Daha sonra yalnızca bu sürelerin primlerini ödeyerek borçlanma yapılır.

E-Devletten Askerlik Borçlanması Nasıl Yapılır?

E-Devlet Doğum borçlanması başvurusu için öncelikle www.turkiye.gov.tr adresinden T.C. numaranız ya da e devlet şifreniz ile sisteme giriş yapın. Mobilden de e-devlet uygulamasına giriş sağlayabilirsiniz. Ardından

  • SGK bölümüne giriş yaptıktan sonra
  • SSK için 4a Askerlik Borçlanması Başvurusu,
  • Bağkur için ise 4b Askerlik Borçlanması Başvurusu,

menülerinden borçlanma başvurunuzu tamamlayabilirsiniz.

Askerlik borçlanması hesaplaması, asgari ve azami limit üzerinden yapılmaktadır. En düşük ücret için asgari tutarı seçmelisiniz.