Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

ya da resmî adıyla Federal Cumhuriyeti, Orta Avrupa’da bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi, Danimarka, ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde Avusturya ve İsviçre; ve batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika, ve Hollanda bulunur. 357.021 km2’lik bir alanı kaplar ve ılıman iklim kuşağının içinde yer alır. 81,5 milyonun üzerindeki nüfusu ile Avrupa Birliği’nin en büyük nüfusa sahip ülkesi konumundadır. , Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra, dünyanın en çok göç alan ikinci ülkesidir.

Alman Vatandaşlığı Nasıl Alınır?

Avrupa’da çifte vatandaşlık konusuna farklı bir yaklaşıma sahip olan Almanya’da 2000 yılı itibariyle vatandaşlık yasasındaki “Opsiyon Modeli” kapsamında çifte vatandaşlık kabul edilmiyordu ve Almanya’da doğan yabancı uyruklu anne babaların çocukları 23 yaşına geldiklerinde Alman vatandaşlığı ile Türk vatandaşlığı arasında tercih yapmak zorunda bırakılıyorlardı. Ancak 3 Temmuz 2014 tarihinde Opsiyon Modeli ile ilgili vatandaşlık kanununda bir değişlik yapılması kararlaştırıldı.

Vatandaşlık şartlarına getirilen bu değişiklikle Almanya’da doğan yabancı anne babaların çocukları bazı durumlarda ikinci pasaport taşıma hakkına sahip oldular. Almanya’da doğmuş ve 21 yaşına kadar son 8 yıl Almanya’da yaşamış olan, 6 yıl Almanya’da okula gitmiş veya mesleki bir eğitim almış olan yabancı uyruklu çocukların çifte vatandaş olmaları mümkün.
Ancak uyum sürecinden geçerek Alman vatandaşı olanlara çifte vatandaşlık hakkı tanınmıyor ve Türk vatandaşlığından çıkmak gerekiyor. Bunun için 6-8 sene arası Almanya’da yaşamış olmak gerek.

Alman Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması

Anne ve babasından biri Alman vatandaşı olan çocuk, doğuştan Alman vatandaşıdır.
Ayrıca, 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe giren mevzuat çerçevesinde, yabancı anne ve babaların Almanya’da doğan çocukları, anne veya babadan biri çocuk doğduğunda en az sekiz yıldan beri devamlı ve yasal şekilde Almanya’da yaşıyor ve de oturma hakkına ya da en az üç yıldan beri süresiz oturma iznine sahip bulunuyor ise, re’sen Alman vatandaşlığını alırlar. Bu çocuklar, doğuştan itibaren tüm hak ve ödevleriyle Alman vatandaşı olurlar.

Seçme yoluyla Alman vatandaşlığı kazanılması

Doğum ilkesine göre Alman olmakla birlikte, aynı zamanda ana ve babalarının vatandaşlığınıda almış bulunan kimselerin, reşit olduktan sonra 23 yaşına kadar bu vatandaşlıklarından birini tercih etmeleri gerekmektedir:

 • Yabancı vatandaşlığını korumak istediklerini bildirenler veya 23 yaşını doldurdukları tarihe kadar herhangi bir tercih bildirmeyenler Alman vatandaşlığını kaybederler.
 • Alman vatandaşlığına karar verenlerin 23 yaşına kadar, diğer vatandaşlıktan çıktıklarını belgelemeleri gerekir.
 • Öteki vatandaşlıktan çıkılması olanaksız veya çok ciddi sıkıntılara yol açar nitelikte ise, birden fazla vatandaşlık kabul edilebilir. Bu durumda, en geç 21 yaşına kadar, o tarihte öteki vatandaşlıktan çıkarılma işleminin başarılı olup olmayacağı henüz bilinmese dahi, vatandaşlığı koruma izni için başvurulmalıdır.

Resmi makamlar gençlere erginlik çağına geldikleri zaman seçim yükümlülüğü (optionspflicht) hakkında bilgi vereceklerdir.

Yabancılar Yasası ile Alman Vatandaşlığı Kazanılması

Vatandaşlık Reform Yasası Almanya’da 1 Ocak 2000 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Herhangi bir yabancının bu yasaya dayanarak Alman vatandaşı olma hakkı yeniden düzenlenmiştir.

Yasaya göre 16 yaşını doldurmuş yabancılar bazı koşulları yerine getiriyorsa başvuruda bulunarak vatandaşlık hakkı kazanabilir.

Başvuru yapabilmek için Almanya’da en az 8 yıl boyunca yasal olarak oturmuş olmak, başvuru yapıldığı dönemde oturma iznine sahip olmak, yeterli seviyede Almanca bilmek, Almanya’nın toplumsal düzeni ve hukuki kuralları hakkında temel bilgileri bilmek, sabıka kaydının temiz olması, geçimin yardımlar olmadan yapılabiliyor olması önemli şartlardır.

Almanca bilgisi test ile kontrol edilmektedir. Geçim konusundaki şartta 23 yaşın altındakiler kapsam dışı bırakılmıştır yani bu kişilerde gelir durumuna bakılmayacaktır.

Yasa yolu ile vatandaş olmak için ayrıca anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalanması ve bu anayasaya aykırı hareketlerde bulunmamaya dikkat etmek gerekmektedir. Hakkında bu yasaya dayanarak sınır dışı edilme kararı olanlar bu şekilde vatandaşlık alma hakkından faydalanamayacaktır.

Alman vatandaşlığı isteyen kişi başvuru gününe kadar diğer ülkenin vatandaşlığından çıkmış olmalı ve bunu belgelendirebilmelidir. Başvuruyu yapan kişinin reşit olmayan çocukları ve eşi Almanya’da 8 yılı doldurma şartı aranmadan Alman vatandaşı kabul edilmektedir.

Takdir yoluyla Alman Vatandaşlığı Kazanılması

Herhangi bir nedenle Yabancılar Yasasının kolaylaştırılmış vatandaşlık hükümlerinden yararlanamayan bir göçmen, aşağıdaki koşulları yerine getirdiği takdirde, Vatandaşlık Yasasının 8.maddesine göre Alman vatandaşlığına geçebilir. Hukuka uygun olarak gerekli oturma süresi bazı yabancı gruplar için farklılıklar içermektedir:

 • Almanya’da en az 8 yıl yasal oturum,
 • Siyasi iltica başvurusu kabul edilenler için 6 sene oturum,
 • 60 yaşından büyük yabancılar için 12 sene oturum,
 • Alman devletinin koruması altında olan veya hiçbir vatandaşlığı olmayan yabancılar için 6 sene oturum,
 • Alman devletinin çıkarlarının gerektirdiği hallerde en az 3 senelik oturum,
 • Bir Alman tarafından evlatlık edinilen çocuklar için 3 senelik oturum,
 • Vatandaşlık başvurusu yapıldığında, “oturma izni”ne (sınırlı veya sınırsız) veya“yerleşim izni”ne sahip olmak,
 • Almanya’da temelli olarak yerleşmiş olmak (geçici bir nedenle Almanya’da bulunanlar bu aktan yararlanamaz);
 • Alman medeni hukukuna göre reşit olmak ve kişilik haklarının herhangi bir nedenle kısıtlanmamış olması,
 • Sabıkasız olmak. Yabancılar Yasasının 46. /1.- 4. maddeleri ve 47./1. – 2. maddeleri uyarınca sınırdışını gerektirecek herhangi bir durumun bulunmaması. Ağır para veya hapis cezasını gerektirecek suçların işlenmiş olması veya yasadışı kamu düzenini bozucu faaliyetlere katılınmış olması Alman vatandaşlığına geçişe engel oluşturur,
 • Kendisi ve ailesi için yeterli bir konuta sahip olmak,
 • Kendisi ve ailesinin geçimi için yeterli bir gelire sahip olmak. Herhangi bir nedenle sosyal yardım veya işsizlik yardımı alan bir yabancı Alman vatandaşlığına geçemez. Herhangi bir nedenle işsizlik parası, hastalık kasası yardımı, çocuk eğitim parası, konut yardımı veya BaföG alanlar için gelecekteki gelir durumlarının nasıl olabileceği değerlendirilir.
 • Yeterli düzeyde Almanca bilmek,
 • Anayasal düzene bağlılık belgesinin imzalamak,
 • Eski vatandaşlıktan ayrılmak.

Yukarıdaki koşulları yerine getiren, 16 yaşını doldurmuş bir yabancı vereceği bir dilekçe ile Alman vatandaşlığına geçebilir.

Evlilik Yolu ile Alman Vatandaşlığı Kazanılması

Alman vatandaşı olan biriyle evlenerek hızlıca vatandaşlık alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsanız. Evlilikle vatandaşlık seçeneğinde de birçok pürüzle karşılaşabilirsiniz.

Öncelikle bu evliliğin gerekli şartları sağlayıp sağlamadığına bakmalısınız. Almanya’da nikah yapabilmek için yabancı olan eşin de oturma izninin olması gerekir. Yabancı eş temel düzeyde Almanca kursunu bitirmiş olmalıdır.

Almanya’da yaşayan eş adayının son 6 aylık sürede Almanya’da çalışıyor olması gerekir. Alman vatandaşı olan eşin geliri geçimi sağlayacak düzeyde olmalıdır. Yaşanacak evin kendilerine ait bir odası olmalı, aileye yetecek büyüklükte olması önemlidir. En önemlisi evliliğin gerçek olduğuna resmi kurumları ikna edebilmeniz gerekir.

Evlilik için şartlar sağlandıktan sonra ve nikah yapıldıktan sonra aile birleşimi için başvuruda bulunulması gerekir. Bunun için yaşanacak evin tam anlamıyla hazır olması gerekir.

Aile birleşimi beyan ettiğiniz şartları yerine getirip getirmediğinizi inceleyecektir. Bazı özel durumlar Alman eşin çalışma durumu ya da geliri konusunda pürüzler çıkabilmektedir. Böyle durumlara karşı baştan önlem almalı ve hazırlıklı olunmalıdır.

Evliliklerde yaş farkının fazla olması durumunda da ciddi sorunlar ortaya çıkabilir. Özellikle evliliğin gerçek bir evlilik olduğuna ikna etme konusunda başarısız olursanız ve yaş farkı varsa biraz uğraşmanız gerekebilir.

Yabancı eşin Almanya’da eğitim alıyor ya da çalışıyor olması gibi durumlarda prosedür farklı işleyebilmekte, ek belgeler talep edilebilmektedir.